முதலில் பதிவு செய்யும் 50 மாணவர்களுக்கு மலேசியாவுக்கு இலவசக் கல்வி சுற்றுலா

உங்கள் நண்பர்களுக்குப் பரிந்துரை செய்து உடனடியாக ரூ.10,000 பணமாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

2024 Admission Enquiry


124 வருட கலினரி ஒலிம்பிக் (culinary Olympics - Germany) வரலாற்றில் இந்தியாவிற்கு முதல் தங்கப்பதக்கம் வென்று தந்த ஒரே கல்லூரி

2010 ஆம் ஆண்டு துவங்கி இதுவரை 25000 மாணவர்களுக்கு மேல் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளில் வேலை வாய்ப்பு அளித்துள்ள ஒரே கல்லூரி

⁠படிக்கும் போதே பகுதி நேர வேலை வாய்ப்பு மூலம் மாதம் 10000/- முதல் 20000/- வரை சம்பாதிக்க வாய்ப்பு அளிக்கும் ஒரே கல்லூரி

HOTEL MANAGEMENT COURSES

Diploma Programs

Under Graduate Degrees

Post Graduate Degrees

சென்னைஸ் அமிர்தாவின் உத்திரவாதம்

100%
வேலைவாய்ப்பு

25,000+
மாணவர்கள் தேர்ச்சி

ரூ.3.1 கோடி
ஸ்காலர்ஷிப்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

1500+ மாணவர்கள்
வெளிநாட்டு IET தேர்வுகளில்
பங்கேற்பு

Scroll to Top