இயக்குநர் அகத்தியன் ரசிகர்களே… உங்களுக்கான ஸ்பெஷல் குவிஸ்!

தமிழ் சினிமா கண்ட பெருமைமிகு இயக்குனர்களில் மிக முக்கியமானவரான அகத்தியனின் ரசிகர்களே. அவரைப் பற்றி உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரிந்திருக்கிறதெனப் பார்க்கலாமா..?

[zombify_post]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top