12 வயது கனவு… விமான பணிப்பெண் இலக்கை எட்டிப் பிடித்த கோபிகா!