கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் 92.14% மாணவர்கள் பிளேஸ்மெண்ட் – கலக்கிய சத்தியபாமா பல்கலைக்கழகம்!