வெள்ளைக் கொடி

மலேசியாவில் காட்டப்படும் மூன்று வகை கொடிகள்.. பின்னணி என்ன?