திருக்குறள் புத்தகம் முதல் ஈமு கோழி வரை… தமிழகத்தை உலுக்கிய மோசடிகள்!