கள்ளக்குறிச்சி போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்தது எப்படி… என்ன நடந்தது?