ஓலா எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்

Ola S1, S1 Pro: ஓலா எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்கள் விலை, ஸ்பெக்ஸ்… டெலிவரி எப்போ?!