டேன்சிங் ரோஸ்

சார்பாட்டா பரம்பரையின் டான்ஸிங் ரோஸ்… யார் இவர்… ஏன் டிரெண்டில் இருக்காரு?