அடேய் கூகுள், நிஜமாவே இந்த ‘ஷார்ட்கட்’ இப்போதான் கொண்டுவர்றீங்களா?