மறக்குமா நெஞ்சம்… 2’கே கிட்ஸ்க்கு லவ் டுடேனா, 90’ஸ் கிட்ஸ்க்கு சிவா மனசுல சக்தி!