ஓராண்டு தி.மு.க ஆட்சி: எதெல்லாம் ஹிட்… எதெல்லாம் மிஸ்…?!