உஜ்ஜயினி காலபைரவர் ஆலயம்

Maanadu | Sri Kal Bhairav: உஜ்ஜயினி காலபைரவர் ஆலயத்தில் என்ன சிறப்பு… தல வரலாறு!