சரத்கு,மார்

தமிழ் சினிமாவின் முதல் ராக்கி பாய்… சரத் குமார்-க்கு இப்போ என்னாச்சு?!