விஜய்க்கு `lifetime settlement’ கொடுத்த சுக்விந்தர் சிங்!