சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ்

சூப்பர் குட் பிலிம்ஸுக்கும் குட் நைட் கம்பெனிக்கும் உள்ள கனெக்‌ஷன் தெரியுமா?