சரணம் ஐயப்பா - கமல், சுருளி ராஜன்

நாத்திகர் கமல் நடித்த இந்த பக்திப் படத்தைப் பார்த்திருக்கீங்களா..?