சர்வைவர் – தமிழின் முதல் சீசன்! – எப்படி இருந்தது +/- ரிப்போர்ட்