ராம ராஜ்ஜியம், துப்பாக்கி, ரப்பர் ஸ்டாம்ப், ரம்மி.. ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சர்ச்சைகள்!