ராஜபாளையம் நாய்

புலியை மிரட்டும் ’செங்கோட்டை’; பாம்பை விரட்டும் ’கட்டைக்கால்’ – நாட்டு நாய் வகைகள்!