சீர்காழி வட்டாட்சியர் அலுவலகம்

சீர்காழி: கோயில் படிக்கட்டு சர்ச்சை… 6 குடும்பங்களை ஒதுக்கிவைத்த கிராமப் பஞ்சாயத்து!