வாகனக் காப்பீடு

`பம்பர் டு பம்பர்.. 5 ஆண்டு இன்சூரன்ஸ் கட்டாயம்!’ – உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு என்ன சொல்கிறது?