வேலூர் எம்.பி கதிர் ஆனந்த்

உடைந்த கண்ணாடித் துகள்களைப் பாதுகாப்பின்றி ஏற்றிச் சென்ற லாரி… போலீஸில் ஒப்படைத்த வேலூர் எம்.பி!