சாதியத்தை உடைக்கும் பிடிவாதக்காரன் – விஷ்ணு விஷாலின் கதை!