விஜய் மல்லையா

விஜய் மல்லையா திவாலாகிவிட்டார்… இங்கிலாந்து நீதிமன்ற தீர்ப்பு என்ன சொல்கிறது?