யோகேந்திர சிங் யாதவ்

யோகேந்திர சிங் யாதவ் – தனியாளாக 17 பாகிஸ்தானியர்களை வீழ்த்திய வீரர்! #KargilVijayDivas