சூர்யா

விஜய், விக்ரம் நிராகரித்த `24’ படத்துக்குள் சூர்யா எப்படி வந்தார் தெரியுமா?