வினிஷா உமாசங்கர்

வினிஷா உமாசங்கர்: இங்கிலாந்து இளவரசரின் சூழலியல் விருதுப் பட்டியலில் இடம்பிடித்த 14 வயது திருவண்ணாமலை மாணவி!