அறிஞர் அண்ணா – 6 சுவாரஸ்யத் தகவல்கள்!

1967 ஜூலை 18-ல் சென்னை மாகாணத்தின் பெயர் தமிழ்நாடு என மாற்றப்பட்டு, அதற்கான சட்டத்தை அண்ணா கொண்டுவந்தார்.