மும்பையின் டெப்த் ஓவர் கிளாஸ், எஸ்.ஆர்.ஹெச்சின் 6 போட்டி சோகம் – #MIvsSRH 6 பாயிண்ட் மேட்ச் ரிப்போர்ட்