சக்தி நீட் அகாடமி

“நீட்ல 600 மார்க் ஈஸியா வாங்கலாம்” – `சக்தி நீட் அகாடமி’ இயக்குநர் அருணாசலம்!