இந்திய ரூபாய் - அமெரிக்க டாலர்

Indian Currency: இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எப்படி கணக்கிடப்படுகிறது… 5 காரணிகள்!