‘திராவிடம், சமூகநீதி, மக்கள்’ – தமிழக பிரபலங்களின் ஒரு வார்த்தை ட்வீட் என்னென்ன தெரியுமா?