அசுரன் ஏன் சிறந்த படம்… நான்கு `நச்’ காரணங்கள்!

67வது தேசிய விருதில் சிறந்த படம் மற்றும் சிறந்த நடிகர் என இரண்டு விருதுகள் `அசுரன்’ படத்துக்குக் கிடைத்திருக்கின்றன. இந்திய அளவில் சிறந்த படமாக `அசுரன்’ தேர்வாகி இருப்பது, தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், `அசுரன்’ எதனால் சிறந்த படம் என்பதைப் பார்க்கலாம்.

[zombify_post]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top