மாரிமுத்து

`நான் தெளிவான ஆளு… பயங்கரமா பேசுவேன்’ – மாரிமுத்து அட்ராசிட்டீஸ்!