என்.சங்கரய்யா

`அமெரிக்கன் காலேஜ் ஸ்டூடண்ட் சார்!’ – ஜெயிலில் சம்பவம் செய்த `தகைசால் தமிழர்’ என்.சங்கரய்யா!