`இது மொட்டைமாடி ஃபோட்டோ ஷூட் இல்லை…’ `ஜதி ரத்னாலு’ நடிகை ஃபரியா அப்துல்லா போட்டோஸ்