இன்டர்நெட் எக்ஸ்ஃப்ளோரர்

’வலிக்காம கொல்லுங்க சார்…’ இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஏன் வீழ்ந்தது?