பராக் அக்ராவல்

Parag Agrawal: ட்விட்டரின் சி.இ.ஓ-வான இந்தியர்… யார் இந்த பராக் அக்ராவல் – 4 தகவல்கள்!