ஜானே ஜான்

அட்டகாசமான த்ரில்லர் ஜானே ஜான்.. சறுக்கிய இடம் இதுதான்!