பிள்ளையார்பட்டி அருள்மிகு கற்பக விநாயகர்

விநாயகர் சதுர்த்தி 2021: பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் கோயில் – 7 சுவாரஸ்ய தகவல்கள்!