அண்ணாமலை ரஜினி

அண்ணாமலை படத்தில் இருந்து டைரக்டர் வஸந்த் ஏன் விலகுனாரு?