மகாநதி சங்கர்

கரகர குரல்… முரட்டு வில்லன்… தத்ரூப நடிப்பு… வியக்க வைக்கும் மகாநதி சங்கர்!