சட்டப்பேரவையில் கதிரவன் எம்.எல்.ஏ

`மண்ணச்சநல்லூரை தனி மாவட்டம் ஆக்க வேண்டுகிறேன்!’ கன்னிப்பேச்சில் அசத்திய கதிரவன் எம்.எல்.ஏ