எப்படித்தான் இப்படி படம் எடுக்குறாரோ.. அல்போன்ஸ் புத்திரன் மேஜிக்!