பசி, தனிமை, கணவர் மரணம்… பிக்பாஸ் பாவனிக்கு இப்படியொரு வாழ்க்கையா?