விக்ரம்

இந்த ஹீரோக்களுக்கெல்லாம் விக்ரம் டப்பிங் பேசியிருக்கிறாரா..?