ராம்கி

கார்த்திக்கு ‘டூப்’.. சிலம்பம் மாஸ்டர்… ஜென்டில்மேன் ராம்கி சறுக்கிய கதை!