கோவை கலவரம்

Coimbatore Riots: 1997 கோவை கலவரம்… குண்டுவெடிப்பு – என்ன நடந்தது?