லோகேஷ் கனகராஜின் ஃபேவரைட் படம்.. செலிபிரிட்டிகளின் Round Table அலப்பறைகள்!